Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2022

- August 16, 2022

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2022

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2022

Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1F4sD8DGv0CbhFmIsM2Gq-jkAYa_rdYLV/view?usp=sharing

Từ tin tức