Hướng dẫn thanh toán phí xét tuyển đại học chính quy trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh năm 2022

- August 17, 2022

Hướng dẫn thanh toán phí xét tuyển đại học chính quy trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh năm 2022

Xem chi tiết : https://drive.google.com/drive/folders/1qM1FQF4YFRE99W0a6flclgsdA4yimvmO?usp=sharing

Từ tin tức