Tin Học

Xem Thêm
IMG
Hướng dẫn chi tiết đăng tin tức lên Website
January 6, 2019
Video dành cho cộng tác viên phụ trách website của các bộ phận, tổ chuyên môn
IMG
Hướng dẫn đăng tin video lên Website trường
January 6, 2019
Hướng dẫn đăng tin video lên Website trường
IMG
Hướng dẫn sử dụng Drive để lưu trữ đề kiểm tra - đề thi - đáp án trong năm học 2018 - 2019
January 6, 2019
Hướng dẫn sử dụng Drive để lưu trữ đề kiểm tra - đề thi - đáp án trong năm học 2018 - 2019
IMG
Tài liệu lý thuyết học nghề lớp 11
September 24, 2018
Tài liệu học nghề lớp 11
IMG
Video thực hành tạo cơ sở dữ liệu - cập nhật CSDL
February 4, 2018
Video thực hành tạo cơ sở dữ liệu - cập nhật CSDL
IMG
Ma trận môn Tin học học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
January 18, 2018
Ma trận môn Tin học học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
IMG
Đề thi và đáp án môn Tin học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
December 27, 2017
Đề thi và đáp án môn Tin học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
IMG
Đề cương ôn thi môn Tin học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
November 30, 2017
Đề cương ôn thi môn Tin học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
IMG
Đề thi và đáp án tin học học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
May 14, 2017
Đề thi và đáp án tin học học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
IMG
Đề thi và đáp án môn Tin học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
December 18, 2016
Đề thi và đáp án môn Tin học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
IMG
Thiệp điện tử các lớp đoạt giải
December 10, 2016
Thiệp điện tử các lớp đoạt giải