Đoàn Hội

Xem Thêm
IMG
Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh
March 20, 2017
Bế mạc lớp đối tượng Đảng cho học sinh
IMG
" Siêu khóa thông minh" của em Hoàng Nghĩa Văn Phòng lớp 12A7
March 20, 2017
" Siêu khóa thông minh" của em Hoàng Nghĩa Văn Phòng lớp 12A7
IMG
CUỘC THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG lần thứ XII 2017 do sỞ GD ĐT Bình Thuận Tổ chức
March 11, 2017
Hình ảnh cuộc thi tỉnh giai điệu tuổi hồng đơn vị THPT Lý Thường Kiệt
IMG
Khai mạc lớp đối tượng Đảng cho học sinh
March 20, 2017
Khai mạc lớp đối tượng Đảng cho học sinh
IMG
Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại Hội HLH TN Việt Nam
September 30, 2016
Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại Hội HLH TN Việt Nam
IMG
Đại hội Đoàn Trường Năm học 2016 - 2017
September 19, 2016
Đại hội Đoàn Trường Năm học 2016 - 2017
IMG
Đại hội chi đoàn giáo viên năm học 2016 - 2017
September 9, 2016
Đại hội chi đoàn giáo viên năm học 2016 - 2017
IMG
Giải việt dã thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thể thao Việt Nam
April 5, 2016
Giải việt dã thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thể thao Việt Nam
IMG
Chương trình Xuân yêu thương
February 4, 2016
Chương trình Xuân yêu thương