Chi Bộ

Xem Thêm
IMG
Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018
November 28, 2018
Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018
IMG
Mẫu đáng giá đảng viên cuối năm
November 28, 2018
Mẫu đáng giá đảng viên cuối năm
IMG
Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 21/06/2018
June 21, 2018
Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 21/06/2018
IMG
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
March 2, 2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
IMG
Lễ kết nạp đảng viên 13/07/2017
July 17, 2017
Lễ kết nạp đảng viên 13/07/2017
IMG
Chi Bộ đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
January 11, 2016
Chi Bộ đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
IMG
Lễ trao tặng huy hiệu đảng 25/11/2015
January 11, 2016
Lễ trao tặng huy hiệu đảng 25/11/2015