Ảnh Tư Liệu

Xem Thêm
IMG
Ảnh khai giảng năm học 2016 - 2017
September 8, 2016
Ảnh khai giảng năm học 2016 - 2017
IMG
Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 8/03 của toàn thể giáo viên, công nhân viên trường THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
March 7, 2016
Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 8/03 của toàn thể giáo viên, công nhân viên trường THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
IMG
Sinh hoạt tập thể Mừng Đảng Mừng Xuân Bính Thân 2016
March 7, 2016
Sinh hoạt tập thể Mừng Đảng Mừng Xuân Bính Thân 2016. Diễn ra tại trường THPT Lý Thường Kiệt 28/01/2016
IMG
Sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
January 18, 2016
Sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
IMG
Thi ioe cấp trường ngày 16 / 1 /2016
January 18, 2016
Thi ioe cấp trường ngày 16 / 1 /2016
IMG
Đại hội công nhân viên chức năm học 2015 - 2016
January 18, 2016
Đại hội công nhân viên chức năm học 2015 - 2016
IMG
Ảnh Các Tổ Chuyên Môn
January 12, 2016
Ảnh Các Tổ Chuyên Môn
IMG
Đội bóng Truờng
December 30, 2015
Đội bóng Truờng
IMG
Đại hội chi bộ truờng THPT Lý Thường Kiệt ngày 26/05/2015
December 30, 2015
Đại hội chi bộ truờng THPT Lý Thường Kiệt ngày 26/05/2015
IMG
Hoạt đông tập luyện tham gia hội khỏe phù đổng Tỉnh Bình Thuận Lần 12 năm học 2015 -2016
December 28, 2015
Một số ảnh về hoạt đông tập luyện tham gia hội khỏe phù đổng Tỉnh Bình Thuận Lần 12 năm học 2015 -2016
IMG
Khai giảng năm học 2015 -2016
December 28, 2015
Một số hình ảnh khai giảng năm học 2015 -2016
IMG
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
December 28, 2015
HÌnh ảnh lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015