Tin Tức Nhà Trường

Xem Thêm
IMG
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024
January 11, 2024
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024
IMG
Danh sách phòng kiểm tra và số báo danh học sinh năm học 2023 - 2024
October 21, 2023
Danh sách phòng kiểm tra và số báo danh học sinh năm học 2023 - 2024
IMG
Danh sách học sinh theo khối lớp năm học 2023 - 2024
August 16, 2023
Danh sách học sinh theo khối lớp năm học 2023 - 2024

Cựu Học Sinh

Xem Thêm
IMG
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TRAO HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN THÁNG 01/2022
March 17, 2022
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TRAO HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN THÁNG 01/2022
IMG
Phát biểu của thầy Nguyễn Văn Đông hiệu trưởng Nhà Trường trong lễ kỷ niệm 30 năm cựu học sinh khóa 1985 -1988
August 9, 2018
Phát biểu của thầy Nguyễn Văn Đông trong lễ kỷ niệm 30 năm cựu học sinh khóa 1985 -1988

Thông Báo

Xem Thêm
IMG
Danh sách học sinh kiểm tra chung Môn Sinh - Địa lý khối 10, khối 11 năm học 2023 - 2024
October 28, 2023
Danh sách học sinh kiểm tra chung Môn Sinh - Địa lý khối 10, khối 11 năm học 2023 - 2024
IMG
V/v khuyến khích và thúc đẩy tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.
September 7, 2023
V/v khuyến khích và thúc đẩy tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Chi Bộ

Xem Thêm
IMG
Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018
November 28, 2018
Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018
IMG
Mẫu đáng giá đảng viên cuối năm
November 28, 2018
Mẫu đáng giá đảng viên cuối năm

Đại diện hội cha mẹ HS

Xem Thêm
IMG
DANH SÁCH BAN ĐD HỘI CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
May 4, 2022
DANH SÁCH BAN ĐD HỘI CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
IMG
DANH SÁCH HỘI CMHS NĂM HỌC 2020 - 2021
April 23, 2021
DANH SÁCH HỘI CMHS NĂM HỌC 2020 - 2021

Ảnh Tư Liệu

Xem Thêm
IMG
Ảnh khai giảng năm học 2016 - 2017
September 8, 2016
Ảnh khai giảng năm học 2016 - 2017
IMG
Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 8/03 của toàn thể giáo viên, công nhân viên trường THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
March 7, 2016
Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 8/03 của toàn thể giáo viên, công nhân viên trường THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
IMG
Sinh hoạt tập thể Mừng Đảng Mừng Xuân Bính Thân 2016
March 7, 2016
Sinh hoạt tập thể Mừng Đảng Mừng Xuân Bính Thân 2016. Diễn ra tại trường THPT Lý Thường Kiệt 28/01/2016

Thư Viện Sách

Xem Thêm
IMG
Cambridge IELTS 3à9, 11à13 Academic With Answers
October 28, 2020
Cambridge IELTS 3à9, 11à13 Academic With Answers
IMG
Giới thiệu bộ sách Cambridge IELTS 3→9, 11→13 Academic With Answers
May 14, 2020
Giới thiệu bộ sách Cambridge IELTS 3→9, 11→13 Academic With Answers

Giám Thị

Xem Thêm
IMG
THI ĐUA - XẾP HẠNG CÁC LỚP
January 12, 2018
THI ĐUA - XẾP HẠNG CÁC LỚP
IMG
Kế hoạch tháng của Tổ Giám Thị năm học 2017 - 2018
January 12, 2018
Kế hoạch tháng của Tổ Giám Thị năm học 2017 - 2018

Toán Học

Xem Thêm
IMG
Học trực tuyến Toán học lớp 10, lớp 11
May 18, 2021
Học trực tuyến Toán học lớp 10, lớp 11
IMG
KẾT QUẢ CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC SỐ ĐẦU TIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
November 7, 2018
KẾT QUẢ CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC SỐ ĐẦU TIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Anh Văn

Xem Thêm
IMG
BÀI GIẢNG ONLINE - TIẾNG ANH 10 & 11
May 24, 2021
BÀI GIẢNG ONLINE - TIẾNG ANH 10 & 11
IMG
Đề thi học kỳ 1 môn Anh Văn năm học 2017 - 2018
January 1, 2018
Đề thi học kỳ 1 môn Anh Văn năm học 2017 - 2018
IMG
Đề thi - đáp án môn Anh Văn Khối 10 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
January 6, 2017
Đề thi - đáp án môn Anh Văn Khối 10 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Hóa Học

Xem Thêm
IMG
HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
February 26, 2022
Câu lạc bộ hóa học phát động thi đua lần 2 năm học 2021 - 2022!

Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Xem Thêm
IMG
Đề thi học kỳ 1 môn công nghệ khối 10 năm học 2017 - 2018
August 19, 2018
Đề thi học kỳ 1 môn công nghệ khối 10 năm học 2017 - 2018
IMG
Đề thi môn Công nghê lớp 10 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
August 19, 2018
Đề thi môn Công nghê lớp 10 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
IMG
Đề thi và đáp án môn công nghệ lớp 10 năm học 2016 - 2017
August 19, 2018
Đề thi và đáp án môn công nghệ lớp 10 năm học 2016 - 2017